'Houvast' is een zelfstandige vereniging voor gehandicapten en ouderen in de regio Gemert-Bakel.

  • Leden kunnen gebruik maken van al onze diensten zoals; het invullen van formulieren o.a. WMO, bijstand en van alle andere uitkerende instanties. Verder met formulieren voor aanpassingen in huis, vervoer, belastingadvies en alle problemen waar ouderen en gehandicapten mee te maken kunnen krijgen
  •  Houvast organiseert activiteiten;
  •  De leden ontvangen iedere 2 maanden een infoblaadje, ‘t Bladje genoemd

Voorwaarden

Voorwaarden
De diensten zijn alleen bedoeld voor leden.
Daarnaast organiseert gehandicaptenvereniging Houvast Gemert-Bakel in samenwerking met seniorenvereniging Gemert allerlei activiteiten op sportief en muzikaal gebied en ontspanningsactiviteiten.

Kosten

Kosten
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per kalenderjaar;
Bij juridische bijstand zijn de kosten voor de cliënt zelf;
Kosten voor een activiteit zijn per activiteit verschillend.

Meer informatie

Voor meer informatie:
Secretariaat van Houvast:
Mevr. Mieke Vesters,
Muzenlaan 15
5741 NW Beek en Donk
0492-382278 / 06-17366691
e-mail: info@houvastgemert-bakel.nl
website: www.houvastgemert-bakel.nl