Hieronder volgt een opsomming van regelingen en organisaties.

Vergoeding maatschappelijke participatie
Een vergoeding voor activiteiten zoals bijvoorbeeld schoolreisjes en sport. Voor meer informatie en/ of voorwaarden klikt u op de bijgevoegde link:
https://www.gemert-bakel.nl/producten/maatschappelijke-participatie 
Of mail naar: mp@peelgemeenten.nl

Individuele inkomenstoeslag
Een vergoeding voor mensen die meer dan 12 maanden een uitkering hebben en een tegemoetkoming nodig hebben voor een grote aanschaf, bijvoorbeeld een wasmachine. Voor meer informatie en/ of voorwaarden klikt u op de bijgevoegde link:
https://www.gemert-bakel.nl/producten/individuele-inkomenstoeslag

Collectieve aanvullende verzekering
Mogelijk komt u in aanmerking voor een collectieve aanvullende verzekering via de gemeente. Voor meer informatie en/ of voorwaarden klikt u op de bijgevoegde link:
https://www.gemert-bakel.nl/producten/collectieve-aanvullende-verzekering

Kwijtschelding gemeentelijke belasting
Kunt u de gemeentelijke belastingen en heffingen om financiële redenen moeilijk betalen? Dan kunt u een verzoek tot kwijtschelding indienen. Voor meer informatie en/ of voorwaarden klikt u op de bijgevoegde link:
https://www.gemert-bakel.nl/producten/kwijtschelding 

Bijzondere bijstand aanvragen
Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Voor meer informatie en/ of voorwaarden klikt u op de bijgevoegde link:
https://www.gemert-bakel.nl/producten/bijzondere-bijstand 

Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. 
Leergeld biedt kinderen de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld schoolreisjes. Voor meer informatie en/ of voorwaarden klikt u op de bijgevoegde link: 
https://www.leergeldgemert.nl/ 

Kledingbank Gemert-Bakel 
De kledingbank is er voor mensen die wegens omstandigheden geen nieuwe kleding kunnen betalen. Voor meer informatie en/ of voorwaarden klikt u op de bijgevoegde link:
https://kledingbank-gemert.nl/ 

Schuldhulpverlening 
Heeft u schulden, kunt u uw rekeningen niet betalen of komt u er niet meer uit? Voor meer informatie en/ of voorwaarden klikt u op de volgende link:
https://www.gemert-bakel.nl/producten/schuldhulpverlening 

Inkomensverklaring
Heb je een laag inkomen en kom je moeilijk rond? Dan is het niet prettig als je dat steeds moet ‘bewijzen’. Met een inkomensverklaring kun je aantonen dat je een minimuminkomen hebt. Je hoeft dan niet steeds opnieuw inkomensgegevens mee te nemen naar organisaties.
https://www.gemert-bakel.nl/producten/inkomensverklaring

Pas Vooruit 
 Een Pas Vooruit is bedoeld voor mensen die door omstandigheden niet voldoende geld overhouden voor de dagelijkse boodschappen. Voor informatie en/ of voorwaarden klikt u op de bijgevoegde link:
https://www.gemert-bakel.nl/producten/een-pas-vooruit 

Weggeefwinkel De Cirkel
Mensen die door omstandigheden opnieuw moeten beginnen en/ of minder te besteden hebben kunnen bij De Cirkel terecht voor huisraad. Voor meer informatie en/ of voorwaarden klikt u op de bijgevoegde link:
https://wegwijzergemertbakel.nl/pagina/3997 

Sam&
Alle voorzieningen voor kinderen en gezinnen in armoede op een rijtje:
www.samenvoorallekinderen.nl

Kinderhulp
Kinderhulp (voorheen Nationaal Fonds Kinderhulp) helpt jongeren tot 21 jaar, die in Nederland opgroeien in armoede:
kinderhulp.nl

Beelsfundatie
De Beelsfundatie heeft als doelstelling het doen van uitkeringen aan hulpbehoevende huisgezinnen, personen of maatschappelijke organisaties in Helmond en directe omgeving. In aanmerking voor een uitkering komen personen die buiten hun schuld en ondanks hard werken zich in moeilijke financiële omstandigheden bevinden. 
www.beelsfundatie.nl/​​

Stichting Lief
Stichting LIEF komt op voor minima in Helmond e.o.: mensen met het minimumloon of minder als inkomen die maandelijks meerdere dubbeltjes omdraaien of niet eens kunnen. Iedereen mag gebruik maken van onze winkel van Lief. Er worden kleine prijsjes berekent. De bedragen komen terug in de kas van Stichting LIEF en daarmee worden de lasten, noodhulp en andere zaken bekostigt.
https://www.stichtinglief.nl/

155-Help een bedrijf
Stichting 155 helpt ondernemers met online oplossingen. De afgelopen jaren hebben wij onze kennis omgezet in diverse hulpmiddelen voor de ondernemer, met een concreet antwoord op diverse vragen. Is er voor u een ondernemersregeling? Welke financieringsmogelijkheden passen het best bij uw bedrijf? Heeft u een conflict en zoekt u een oplossing? Wat is het beste moment om uw bedrijf te verkopen? Onderstaande hulpmiddelen geven u direct antwoord!
https://www.155.nl/

Meer informatie

Mocht u meer informatie nodig hebben, neem dan contact op met de dorpsondersteuner van uw dorp. Via bijgevoegde link kunt u de dorpsondersteuners vinden: https://www.gemert-bakel.nl/aanspreekpunt-in-de-buurt