Uiteenlopende partijen in het sociaal domein kunnen te maken krijgen met cliënten die financiëel moeilijk rond kunnen komen of met schuldenproblematiek. Voor zowel cliënten als ondersteunende professionals kunnen de mogelijkheden en onmogelijkheden en de rechten en de plichten bij financiële problemen al snel verloren gaan in een ogenschijnlijke wirwar van regels en bureacratie. 

Van Rijn bewindvoering gelooft in een samenleving waarbij iedereen mee kan doen en waarbij iedereen in staat is zelfstandig economisch en maatschappelijk te participeren. Wij vinden het dan ook onze taak om onze kennis en expertise te delen met iedereen die hier mogelijkerwijs profijt van heeft. In het kader hiervan is het mogelijk om ons kantoor in te schakelen voor deskundigheidsbevordering voor u of uw medewerkers. 

Voorwaarden

Er zijn geen voorwaarden.
Iedereen die behoefte heeft aan deskundigheidsbevordering op het gebied van financiën en schuldenproblematiek kan met ons contact opnemen.

Kosten

Geen.

Aanvragen

Wilt u meer informatie over onze deskundigheidsbevordering, of organiseert u een bijeenkomst waar dit gewenst is, neem dan contact met ons op.