Telefonische hulp voor naasten van mensen met dementie met als doel: je hart luchten, adviezen inwinnen, problemen bespreken en stress te verminderen. Er wordt een traject van 10 telefonische coachgesprekken aangeboden met een coach die zelf dagelijks werkzaam is in de dementiezorg.

Dementelcoach wordt gesubsidieerd door het RCOAK, het Sluyterman van Loo fonds, het VSB fonds, het Innovatiefonds zorgverzekeraars en het Nuts Ohrafonds. Dankzij deze steun zijn er voor de mantelzorger geen kosten verbonden aan deze hulpverlening.

Meer informatie

Dementelcoach

Telefoon 0800 – 0228077