De Ont-moeting is gelokaliseerd in het voormalige Kneuterhofke in Handel. Wekelijks komen hier op maandag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur mensen bij elkaar die het nodig hebben om overdag een dagbesteding te hebben. Bijvoorbeeld om de partner, kinderen of andere mantelzorgers te ontlasten of om de eenzaamheid te doorbreken door samen met anderen leuke dingen te doen.
Deze dagbesteding wordt begeleid door deskundigen èn door vrijwilligers uit Handel. Per dag wordt er een programma georganiseerd, afgestemd op de deelnemers en hun wensen en mogelijkheden. Tussen de middag wordt er samen een warme maaltijd bereid en gegeten. Activiteiten die zoal ondernomen worden zijn mozaïeken (in de werkplaats die zich in de vroegere knutselruimte van de Jeugd bevindt), sjoelen, zingen onder begeleiding van live muziek, wandelen, uitstapjes bijvoorbeeld naar de pluktuin, boodschappen doen bij de Pryma, krantje lezen enz.

Kosten

onkostenvergoeding

Meer informatie

www.zorgmed.nl onder het kopje ' Dagbesteding'