Mensen denken bij bewindvoering veelal aan het beheren van geld, maar bewindvoering is veel meer dan dat. Iemands financiële situatie heeft al snel invloed op overige leefgebieden zoals huisvesting, maatschappelijke participatie en activiteiten in het sociaal netwerk, maar ook geestelijke en lichamelijke gezondheid. Een gezonde financiële situatie brengt rust, stabiliteit en mogelijkheid voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Er bestaat tot op de dag van vandaag nog teveel onduidelijkheid over de taken, mogelijkheden en onmogelijkheden van een bewindvoerder. Dit leidt in praktijk veelal tot frictie waardoor kansen onbenut blijven. 
Een goede, nauwe en volledige samenwerking tussen alle betrokken partijen is essentieel voor succes op alle leefgebieden. 

Van Rijn bewindvoering geeft voorlichting over bewindvoering om de kennis hierover te vergroten.

Voorwaarden

Er zijn geen voorwaarden.
Iedereen die voorlichting wenst over bewindvoering kan met ons contact opnemen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze voorlichting.

Aanvragen

Wilt u meer informatie over bewindvoering, of organiseert u een bijeenkomst waar voorlichting over bewindvoering gewenst is, neem dan contact met ons op.