NA-Anonieme Verslaafden (NA Helmond) is een niet-commerciële gemeenschap van mannen en vrouwen die te maken kregen met een ernstig drugsprobleem. Wij zijn herstellende verslaafden die elkaar helpen clean te blijven door geregeld samen te komen. We volgen een programma met als uitgangspunt volledige onthouding van alle drugs.

Voorwaarden

Het verlangen om te stoppen met gebruiken is de enige voorwaarde om lid te worden.

Kosten

Aan deze groep zijn geen kosten verbonden.

Aanvragen

Deze groep is voor iedereen te bezoeken, je kunt gewoon binnenlopen.

Woensdagavond om half 8 Gebouw De Keyserinnedael.
Kanaaldijk Noord-Oost 70 te Helmond.

Er zal een greeter zijn die je van harte welkom heet.

Meer informatie

Onze naam refereert aan verdovende middelen, hetgeen een overblijfsel is uit de begintijd van NA. Tegenwoordig heeft die referentie aan betekenis ingeboet. Herstel bij NA richt zich nu meer op verslaving en verslavingsgedrag dan op het gebruik van specifieke drugs. Het lidmaatschap beperkt zich dus niet tot gebruikers van bepaalde drugs. Zij die vinden dat ze een probleem hebben met welke legale of illegale drug dan ook, inclusief alcohol, zijn welkom bij NA.

NA is een gemeenschap van anonieme leden, die alleen bij hun voornaam bekend zijn. Dit maakt het verslaafden mogelijk bijeenkomsten bij te wonen zonder bang te hoeven zijn voor repercussies van buiten af, hetgeen een belangrijke overweging kan zijn voor iemand om voor het eerst naar een NA-bijeenkomst te gaan. Anonimiteit draagt tevens bij aan een atmosfeer van gelijkheid tijdens een bijeenkomst. Hiermee wordt voorkomen dat iemands persoonlijkheid of individuele omstandigheden belangrijker worden gevonden dan de boodschap van herstel die bij NA door alle leden wordt uitgedragen.

Het lidmaatschap van NA is kosteloos. De meeste leden geven echter regelmatig kleine bedragen om de kosten van groepsbijeenkomsten te dekken. Deze donaties zijn vrijwillig.

NA is geen godsdienstige organisatie en volgt ook geen enkele religieuze stroming. Wel legt ons programma de nadruk op elementaire, spirituele principes, die van toepassing zijn in het dagelijkse leven : eerlijkheid, openheid van geest, bereidwilligheid en nederigheid. Maar de specifieke, praktische toepassing van deze principes wordt door iedereen zelf bepaald.

Herstel binnen NA is geen wondergeneesmiddel dat binnen een bepaalde tijd aanslaat. Het is een voortdurend, individueel proces. De leden nemen zelf de beslissing om deel te nemen en zij werken in eigen tempo aan hun herstel.

De benadering van NA wordt geleid door ons vertrouwen in de therapeutische waarde van verslaafden die elkaar helpen. De belangrijkste dienst die NA verleent is dan ook het organiseren van groepsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen de deelnemers over de ervaring die zij hebben opgedaan als verslaafden en als herstellenden.

NA bijeenkomsten zijn informeel en worden geleid door ervaren leden. Bijeenkomsten en andere NA-diensten worden gefinancierd uit donaties van NA-leden en de verkoop van op herstel gerichte literatuur. Financiële bijdragen van niet-leden worden niet aangenomen.

NA-bijeenkomsten worden bijna dagelijks gehouden en vinden wekelijks plaats op dezelfde plek en dezelfde tijd. Er zijn twee soorten bijeenkomsten, t.w. bijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn en zgn. besloten bijeenkomsten (alleen toegankelijk voor verslaafden).