Ambulante begeleiding

Buro MAKS werkt met de methodiek Community Support. De ambulante begeleiding richt zich op het versterken van vaardigheden van kinderen/jeugdigen met een psychiatrische beperking. Ouders worden bij de begeleiding betrokken om de opvoeding af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van hun kind. Door zich samen in te zetten, kunnen de geleerde vaardigheden beter beklijven. Begeleiding vindt voornamelijk plaats in de thuissituatie. De directe leefomgeving bv. school, sportvereniging of sociaal netwerk, kan bij de begeleiding betrokken worden. Het doel daarbij is om het zelfstandig functioneren met steun uit de omgeving te vergroten, zodat u zo kort mogelijk afhankelijk bent van professionele ondersteuning.

Het doel van de ambulante begeleiding is om er samen voor te zorgen dat:

  • U en uw kind leren omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van cliënt. Overige gezinsleden en omgeving kunnen hierbij betrokken worden.

  • De vaardigheden van uw kind versterkt worden.

  • De opvoeding is afgestemd op uw kind.

  • U en uw kind voldoende steun ervaren van het netwerk om hen heen.

  • Het gezin (tijdelijk) ontlast is.

De algemene doelen worden individueel afgestemd en op maat gemaakt in samenspraak met de u en/of uw kind. De doelen worden in een zorgplan vastgelegd.

Frequentie, intensiteit en duur:

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de indicatie. De contactmomenten zijn in samenspraak met  cliënt en/of ouders van cliënt.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname:

  • Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een psychiatrische beperkingen, functionerend op (rand) normaal begaafd niveau.
  • Indicatiebesluit van BJZ met de functie Begeleiding individueel en/ of Begeleiding groep.
  • Indicatiebesluit van gemeente, doorverwijzing wijkteam

Aanvragen

Zie website www.buromaks.nl

info@buromaks.nl

Aanbieder

Buro Maks