Een op maat afgestemde ambulante specialistische begeleiding in de eigen leefomgeving. We bieden begeleiding op basis van Herstelondersteunende Zorg - Visie op herstel.

Doelen:

  • De doelen worden in samenspraak met de cliënt op maat gesteld (shared decision making);
  • de cliënt heeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen in relatie tot de psychiatrische problematiek;
  • de zelfredzaamheid van de cliënt is versterkt en/of behouden;
  • vaardigheden zijn versterkt en ingesleten;
  • de organisatie van het huishouden is verbeterd;
  • de financiële en algemene administratie is verbeterd;
  • de cliënt heeft een sociaal netwerk;
  • de cliënt heeft een veilige en stabiele leefomgeving;
  • de maatschappelijke participatie van de cliënt is versterkt en/of behouden;
  • de cliënt maakt gebruik van voorliggende voorzieningen.

Aanvragen

Contact & aanmelden:
088-4008800
info@buromaks.nl 
Klik hier voor direct aanmelden.

Meer informatie

Wil je MAKS bellen of mailen? Wil je je aanmelden of contact met de aanmeldfunctionaris?
Leg direct contact met de MAKS'ers in jouw gemeente en kies hier de gemeente waar je staat ingeschreven. Bel of mail je namens iemand anders? Kies dan de woongemeente van de cliënt.

Aanbieder

Buro Maks