Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is een laagdrempelige vorm van begeleiding voor als u door omstandigheden of ziekten in de problemen bent gekomen. Het gaat om multiprobleem-gezinnen, psychiatrische patiënten, maar ook dementerenden. De begeleiding is gericht op het structureren van het dagelijks leven, bevordert de zelfredzaamheid, leert ouders het gezin weer zelf te managen en het sociale netwerk te versterken. Thuisbegeleiding is snel en flexibel inzetbaar, biedt intensieve praktische begeleiding gedurende een afgebakende periode en is gericht op het gehele gezin en alle levensgebieden.

De activiteiten worden in overleg met de u binnen de vastgestelde indicatie bepaald. De activiteiten zijn gericht op de verbetering van het zelfstandig functioneren. Hierbij kan gedacht worden aan het vergroten van de zelfredzaamheid of het helpen structureren en organiseren van het huishouden. Ook tijdelijke begeleiding bij de opvoeding van kinderen met een verstandelijke beperking kan onder activerende begeleiding vallen. 

Voorwaarden

Om voor begeleiding in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Wij kunnen u begeleiden bij de aanvraag hiervan.

 

 

Kosten

Bij zorg via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg) betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Het webadres van het CAK is: https://www.hetcak.nl/

Aanvragen

Als u een indicatie hebt, of wanneer hulp nodig hebt bij het doen van een aanvraag, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0492-476001.

Meer informatie

Begeleidingsplan

De woonbegeleider/coach stelt samen met u een begeleidingsplan op. Hierin wordt o.a. verwoord welke doelen u wilt bereiken met de begeleiding, wat u en uw begeleider daaraan doen en op welke termijn dit gebeurt. Na maximaal een jaar wordt het plan met u geëvalueerd.