Mentum Bewindvoering biedt beschermingsbewind. Het kantoor is gevestigd in Lieshout. We zorgen voor een verantwoord en veilig beheer van de financiën van rechthebbende wanneer hij/zij dit niet meer zelf kan vanwege o.a. dementie, autisme, een verstandelijke beperking en/of het hebben van problematische schulden.

Mentum Bewindvoering voert hoofdzakelijk bewind over de goederen van mensen woonachtig in de zes Peel gemeenten; Laarbeek, Deurne, Asten, Someren, Gemert- Bakel en Helmond.

Voorwaarden

Alle onderbewindgestelden bij Mentum Bewindvoering hebben een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zij in kunnen loggen in ons beschermd computersysteem ‘Onview’. Rechthebbende hebben 24 uur per dag, zeven dagen per week inzicht in hun eigen financiën.

Kosten

Landelijke tarieven beschermingsbewind

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Hoeveel u zelf moet betalen voor beschermingsbewind is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Indien u een bijstandsuitkering ontvangt of een inkomen hebt op bijstandsniveau dan bestaat de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten. Wij zullen deze aanvraag voor u indienen bij de gemeente. Indien uw inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm dan wordt uw draagkracht door de gemeente berekend en komen de kosten voor uw eigen rekening.

De tarieven zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en zijn opgenomen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de wettelijke tarieven bewindvoering (inclusief btw) die gelden voor het jaar 2017.

Eenmalige aanvangskosten

Intake eenpersoonshuishouden € 628,47 eenmalig
Intake meerpersoonshuishouden € 754,19 eenmalig

Maandelijkse kosten

Eenpersoonshuishouden (standaard) € 111,29 per maand
Eenpersoonshuishouden problematische schulden € 144,02 per maand
Meerpersoonshuishouden (standaard) € 133,55 per maand
Meerpersoonshuishouden (standaard + problematisch) € 153,19 per maand
Meerpersoonshuishouden problematische schulden € 172,83 per maand

Incidentele kosten

Ontruiming € 392,77 eenmalig
Eindrapport en verslag eenpersoonshuishouden € 235,71 eenmalig
Eindrapport en verslag meerpersoonshuishouden € 282,78 eenmalig
Griffierecht (aanvragen bewind) € 79,00 eenmalig

Kosten die u ook zonder het beschermingsbewind had moeten maken komen voor uw eigen rekening (denk hierbij aan de kosten voor de bankrekening, pasjes, bankafschriften, leges etc.).

Aanvragen

Mentum Bewindvoering is telefonisch te bereiken op dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur (0492-792876). U kunt ons ook een mail sturen (info@mentumbewind.nl) of een bericht achter laten op het contactformulier op internet (www.mentumbewindvoering.nl). In alle openheid en vrijblijvendheid zullen we dan gezamenlijk bespreken wat Mentum Bewindvoering voor u zou kunnen betekenen. 

Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen voor informatie, overleg of deskundigheidsbevordering.