Mentum Bewindvoering biedt beschermingsbewind. Het kantoor is gevestigd in Lieshout. We zorgen voor een verantwoord en veilig beheer van de financiën van rechthebbende wanneer hij/zij dit niet meer zelf kan vanwege o.a. dementie, autisme, een verstandelijke beperking en/of het hebben van problematische schulden.

Voorwaarden

Alle onderbewindgestelden bij Mentum Bewindvoering hebben een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zij in kunnen loggen in ons beschermd computersysteem. Rechthebbende hebben 24 uur per dag, zeven dagen per week inzicht in hun eigen financiën.

Kosten

Aan beschermingsbewind zijn kosten verbonden. Hoeveel u zelf moet betalen voor beschermingsbewind is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Indien u een bijstandsuitkering ontvangt of een inkomen hebt op bijstandsniveau dan vragen wij bijzondere bijstand aan  voor de kosten. U betaalt de bewindvoering dan niet zelf, maar de gemeente. Voor u is de voorziening dan kostenloos.
Indien uw inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm dan wordt uw draagkracht door de gemeente berekend en komen de kosten voor uw eigen rekening.

Zie voor de kosten onze website (www.mentumbewindvoering.nl) 

Aanvragen

Mentum Bewindvoering is telefonisch te bereiken op dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur (0492-792876). U kunt ons ook een mail sturen (info@mentumbewind.nl) of een bericht achter laten op het contactformulier op internet (www.mentumbewindvoering.nl). In alle openheid en vrijblijvendheid zullen we dan gezamenlijk bespreken wat Mentum Bewindvoering voor u zou kunnen betekenen. 

Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen voor informatie, overleg of deskundigheidsbevordering.