Zelfstandig wonen en zoveel mogelijk uw eigen leven inrichten. Dat is niet altijd even gemakkelijk. SWZ kan u daarbij helpen. Samen zorgen we ervoor dat u sterker wordt én blijft.

SWZ biedt gespecialiseerde begeleiding aan huis, aangepast aan uw behoeften en mogelijkheden. Samen met u wordt hiervoor een plan opgesteld, met als uitgangspunt dat u zelf doet wat u zelf kunt en ondersteuning krijgt bij dingen die u niet zelf kunt. Waar mogelijk schakelen wij uw netwerk in, en we proberen we dat netwerk te ondersteunen en te versterken. Ook bekijken we samen met u hoe u deel kunt nemen aan activiteiten bij u in de buurt.

SWZ is een kleine aanbieder, gespecialiseerd in de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke of meervoudige beperking. SWZ biedt individuele begeleiding. De zorg en ondersteuning die u nodig heeft, wordt op maat vastgesteld en daarbij kijken we naar uw wensen en mogelijkheden. U houdt daarbij de regie. Wij bieden ook ondersteuning aan uw familie of naasten.

Meer informatie over SWZ: www.swzzorg.nl

 

Kosten

Aan de individuele begeleiding zijn geen extra kosten verbonden behalve de wettelijk geregelde eigen bijdrage.

 

Aanvragen

 

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de Individuele Begeleiding die SWZ aanbiedt of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van individuele begeleiding, kijk op onze website of neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer. Onze medewerkers staan u graag te woord. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur.
Ook wanneer u zich niet in ons aanbod herkent, dan overleggen wij graag met u wat er mogelijk is.

Website: http://www.swzzorg.nl/ik-wil-ondersteuning/volwassenen/begeleiding-aan-huis
E-mail: info@swzzorg.nl
Telefoon: 0499 - 471 241

Stichting SWZ
Nieuwstraat 70
5691 AG Son

 

Aanbieder

SWZ