Vanuit een hulpvraag voor behandeling of begeleiding kan het Team Ambulante Begeleiding verschillende vormen van zorg bieden.

Aanbod begeleiding

Vanuit een hulpvraag voor behandeling of begeleiding kan het Team Ambulante Begeleiding verschillende vormen van zorg bieden.

Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG):

IPG is een kortdurende, intensieve behandeling in de thuissituatie, gericht op kinderen en jeugdigen met ASS, ADHD of andere psychiatrische problematiek. Het doel is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen een veilig gezinsklimaat. Door middel van het vergroten van inzicht in de specifieke gevolgen van de stoornis (psycho-educatie), het aanleren van vaardigheden bij kinderen/ jeugdigen en hun ouders, het verbeteren van de communicatie en waar nodig het versterken van het sociaal netwerk.

De IPG-begeleider komt een tot twee keer per week in het gezin. De duur van het behandeltraject is ongeveer vier maanden. Hierop aansluitend volgt een begeleidingsfase. De begeleiding duurt zo lang als nodig om de geleerde vaardigheden vast te kunnen houden.

 

Thuisbegeleiding:

De individuele thuisbegeleiding heeft als doel het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid van het kind, de jongere of de volwassene. Hierbij worden ook het systeem en het sociale netwerk betrokken.

Binnen de individuele thuisbegeleiding kunnen diverse hulpvragen aan bod komen, zoals:

  • Begeleiding bij de zelfredzaamheid van de cliënt
  • Begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de cliënt
  • Begeleiding van de cliënt bij het plannen en organiseren van activiteiten
  • Begeleiding van de cliënt bij het opbouwen van een sociaal netwerk
  • Begeleiding van de cliënt bij dagbesteding/ werk
  • Begeleiding van ouder(s)/verzorger(s), broers/ zussen van de cliënt
  • Het ontlasten van ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt

Afhankelijk van de specifieke hulpvraag en de doelen gesteld in de indicatie, wordt de begeleiding vormgegeven.

 

Begeleiding Groep:

De groepsbegeleiding heeft als doel het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid van het kind of de jongere. Binnen een gestructureerde setting wordt in groepsverband (maximaal 8 kinderen/jongeren) gewerkt aan de hulpvraag/ doelen die gesteld zijn in de indicatie, zoals het oefenen van sociale vaardigheden, plannen en organiseren van activiteiten, vrijetijdsinvulling etc.

 

Module Zelfstandigheidsbevordering voor jongeren:

Deze kortdurende module biedt jongeren met ASS, ADHD of andere psychiatrische problematiek de mogelijkheid om in een kleine groep vaardigheden te leren en te oefenen. De module bestaat uit een zestal bijeenkomsten van gemiddeld 2,5 uur. Tijdens de bijeenkomsten worden praktische hulpvragen besproken en vaardigheden geoefend (o.a. wassen, drogen, strijken, plannen en structureren, boodschappen doen, koken en afwassen, beheren van financiën), waarbij de jongeren ook kunnen leren van elkaars ervaringen.

 

“ASS het zo zit….”, een interactieve voorlichting op maat

Rondom de begeleiding en omgang met kinderen en jongeren met ASS is vaak verwarring. Gedrag wordt verschillend geïnterpreteerd en er ontstaan discussies over de praktische begeleiding. De zoektocht naar het verband tussen gedrag en ASS en de daarbij passende individuele aanpak is noodzakelijk.

De voorlichting “ASS het zo zit…” is erop gericht om alle betrokkenen rondom een persoon met ASS (zoals ouders, familieleden, leerkrachten, jeugdleiders en anderen) het gedrag en de gedachtes van die persoon beter te laten begrijpen. Het is een combinatie van theorie en praktijk. De voorlichting duurt ongeveer 2,5 uur.

 

Naast bovengenoemd aanbod biedt Zorgmed ook de mogelijkheid tot deelname aan:

  • Logeerweekenden
  • Vakantieactiviteiten

 

In principe staan we open voor alle vragen. Kunnen wij u niet helpen, dan wordt u waar mogelijk doorverwezen. Vragen die we zeker niet invullen zijn vragen rondom diagnostiek en medicatie.

 

Hulp bij administratie:

Als u zorg inkoopt bij Zorgmed kunt u kiezen voor advies en ondersteuning bij de ingewikkelde administratie rondom het PGB

Kosten

Zowel voor begeleiding in natura als voor begeleiding in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) geldt een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor vraagt het CAK gegevens op bij de Belastingdienst. Zelf uw eigen bijdrage berekenen kan op de website van het CAK met het rekenprogramma U kunt hier ook de folder over de eigen bijdrage downloaden.
 

Meer informatie

http://www.zorgmed.nl/nl/

Aanbieder

Zorgmed