Individuele begeleiding: als u door beperkingen niet geheel zelfstandig kunt functioneren

Zowel lichaam als geest kunnen u helaas op bepaalde vlakken in de steek laten. Toch kunt u met deskundige begeleiding vaak nog thuis blijven wonen en tot op zekere hoogte zelfstandig blijven functioneren. Onze ambulante begeleiders beschikken daarvoor over de juiste deskundigheid. Klikt het tussen u en onze medewerker, dan bespreekt u samen een plan van aanpak. Met concrete doelen die u wilt bereiken. Zo ontstaat een begeleidingstraject dat bij u past. Denk aan hulp bij zaken als:

 • Het bevorderen van de zelfredzaamheid
  Onze zorgverlener ondersteunt u bij dagelijkse verrichtingen, zoals boodschappen doen, koken en persoonlijke hygiëne. Het oefenen van handelingen zoals zelfstandig aankleden, het indelen van de dagelijkse routine en het huishouden, problemen oplossen en besluiten nemen, enzovoort. Ook helpen we u bij de administratie, geldzaken en contacten met instanties.

  “Mijn man deed altijd alle geldzaken.”
  Mevrouw de Vries is vorig jaar haar man verloren, die altijd de financiële zaken voor zijn rekening nam. Ze durfde niet om hulp te vragen. Daardoor stapelden de rekeningen zich en zag ze door de bomen het bos niet meer. Haar dochter belde Rinette. Nu komt onze medewerker 2x per week langs om alle papieren uit te zoeken, te ordenen en waar nodig instanties te bellen.
   
 • Bewegen en verplaatsen
  Wij ondersteunen u met als doel dat u zich zelfstandig kunt voortbewegen, in huis en buitenshuis. Denk aan het oefenen van gecoördineerde bewegingen met benen/voeten maken door samen boodschappen te doen, te fietsen of te wandelen. Bent u aangewezen op een rollator, rolstoel, driepoot of andere hulpmiddelen? Dan helpen we u daarmee om te gaan. Ook ondersteunen of begeleiden we u als u wilt reizen per trein, bus, speciaal vervoer of ander openbaar vervoer.

  ”Sinds ik moeilijk loop, kom ik amper de deur nog uit.”
  Door gezondheidsproblemen kan meneer B. zich moeilijk voortbewegen. Daardoor ziet hij zijn vrienden minder en is hij afhankelijk geworden van zijn kinderen. Die wonen helaas niet in de buurt. Gelukkig komt nu 2 maal per week zijn vaste zorgverlener van Rinette langs, die met hem gaat wandelen, vrienden bezoekt, of bijvoorbeeld met de Taxibus meegaat naar afspraken bij het ziekenhuis.
   
 • Geheugen en oriëntatie problemen
  Ondersteuning bij beperkingen door ziektebeelden rondom het geheugen en bewustzijn, bijvoorbeeld problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon. Wij helpen om meer structuur aan te brengen in de dagelijkse en wekelijkse routine, bijvoorbeeld met behulp van een agenda of weekplanner. Ook helpen we bij het invulling geven aan vrije tijd.
   
 • Psychisch functioneren
  Heeft u moeite en problemen met denken, concentratie, ordenen en uw geheugen? Wij helpen u om uw concentratie en geheugen te verbeteren door meer structuur aan te brengen. We motiveren en stimuleren bij het aanleren van vaardigheden die voor meer stabiliteit zorgen. Ook leren we u om te gaan met uw lichamelijke beperkingen en de acceptatie van uw ziektebeeld.

  “Als ik opsta weet ik niet wat ik moet doen de hele dag.”
  Door een traumatische ervaring in haar jeugd is mevrouw J. al lange tijd depressief. Ze weet zich geen raad met de indeling van haar dag. Alles voelt ontzettend zwaar. De medewerker van Rinette bezoekt haar elke week. Dan maken ze samen een weekplanning voor de week en kijken ze samen wat mevrouw kan doen. Daar voelt ze zich beter bij: ze heeft nu veel meer grip op haar dagelijkse activiteiten.

Voorwaarden

 1. Een matige of ernstige aandoening, beperking of handicap als gevolg waarvan u op een of meerdere vormen van zorg kan zijn aangewezen. Bij het bepalen van de mate en ernst van de beperkingen wordt gekeken naar uw leefsituatie.
 2. Een geldige indicatie van de gemeente.

Kosten

Voor Individuele begeleiding bent u een eigen bijdrage verschuldigd aan het CAK. Deze is inkomensafhankelijk. Zie www.CAK.nl voor meer informatie.

Aanvragen

http://www.rinettezorg.nl/onze-dienstverlening/individuele-begeleiding/Rinette Zorg B.V.

Ambachstweg 16

5683 CD  Best

Telefoon: (0499) 376 994

Mail: info@rinettezorg.nl

www.rinettezorg.nl/onze-dienstverlening/individuele-begeleiding

 

Meer informatie

Bel  (0499) 376 994

Email naar info@rinettezorg.nl.

Aanbieder

Rinette Zorg