Zelfredzaamheid van ouderen is steeds belangrijker in de zorg. En waar die zelfredzaamheid  achterblijft, kunnen hulpmiddelen uitkomst bieden. Maar hoe komt u aan de juiste hulpmiddelen? Met de zelfredzaamheid box van Savant Zorg kunt u gratis en laagdrempelig hulpmiddelen uitproberen.

De zelfredzaamheid box bevat hulpmiddelen die ouderen helpen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals het aan- en uitkleden. U kunt hulpmiddelen uit de box uitproberen onder begeleiding van een wijkverpleegkundige of ergocoach. De zelfredzaamheid box wordt in overleg met de wijkverpleegkundige ingezet.
 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het uitproberen van de hulpmiddelen uit de zelfredzaamheid box.

Aanvragen

Neem contact op met de wijkverpleegkundige van Savant Zorg om vrijblijvend hulpmiddelen uit te proberen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het uitproberen van hulpmiddelen? Meer informatie vindt u hier.

Of neem direct contact op met onze Zorgcentrale
Telefoon: 0492- 572 000
E-mail: zorgcentrale@savant-zorg.nl
 

Aanbieder

Savant Zorg