Uw administratie op orde:

 • Niet meer zoeken naar garantiebewijzen
 • Uw papieren eenvoudig terugvinden
 • Snel adressen opzoeken
 • Computerbestanden op orde
 • Overzicht over uw financiën
 • Hulp bij het invullen van formulieren

Uw huishouden op orde:

 • Ruimte in uw kasten
 • Gasten ontvangen zonder vooraf snel op moeten ruimen
 • Tijdwinst doordat u dingen snel kunt vinden
 • Uw agenda op orde
 • Tijd voor leuke dingen
 • Niet meer piekeren over die opruimklus die maar blijft liggen
 • Plaats op zolder en in de schuur
 • Uw foto’s ingeplakt

Zorg na het overlijden van partner of ouder:

 • Hulp bij het uitsorteren van de bezittingen
 • Hulp bij de administratie
 • Regelen van een eventuele verhuizing
 • Afhandeling van de papierstroom
 • Een luisterend oor

Financiën en budgetbegeleiding:

 • Inzicht in uw inkomsten en uitgaven
 • De vaste lasten in beeld
 • Uw uitgavenpatroon onder de loep nemen
 • Weten op welke posten u kunt besparen
 • Overzicht van eventuele schulden
 • Budgetbewaking
 • De rekeningen op tijd betalen

Voorwaarden

Op de dienstverlening van Marein Organizing zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze vinden op www.marein-organizing.nl.

Kosten

De kosten per uur zijn gebonden aan het tarief dat de gemeente heeft bepaald. Het aantal uren dienstverlening is afhankelijk van de indicatie die u heeft.

Aanvragen

Wanneer u gebruik wilt maken van mijn diensten kunt u contact met me opnemen via telefoonnummer 06 29011435 of via e-mailadres info@marein-organizing.nl.

Wanneer u contact met mij opneemt zal ik u telefonisch al een paar vragen stellen om uw hulpvraag globaal in beeld te krijgen. Hierna maken we dan een afspraak voor een intakegesprek/kennismakingsgesprek bij u thuis. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos en duurt ongeveer 1,5 uur. We brengen uw hulpvraag verder in kaart en bespreken de geschatte tijdsduur van de hulp.

Tijdens onze afspraken gaan we samen aan de slag. Ik help u bij het in kaart brengen van de probleemgebieden en reik u een werkwijze aan om tot een oplossing te komen. U hoeft geen voorwerk te verrichten. Afhankelijk van de klus die we gaan klaren bespreken we gezamenlijk wie er wat doet. In de ene situatie kunnen we samen zaken uitsorteren, kasten in elkaar zetten en ruimtes opnieuw indelen, in het andere geval kan ik u een systeem laten zien om bijvoorbeeld uw administratie te ordenen en gaat u zelf aan de slag terwijl ik beschikbaar ben om vragen te beantwoorden.

Ook bestaat de mogelijkheid dat ik met u mee ga naar gesprekken van bijvoorbeeld artsen of instanties. Dit om te dienen als "extern geheugen" maar ook om samen het gesprek voor te kunnen bereiden en na te bespreken en de acties die uit zo'n gesprek voort kunnen komen samen uit te voeren.

Na het opruimen/systeem aanbrengen is er nog een evaluatiemoment. U kunt er voor kiezen of dit via de telefoon of via een huisbezoek plaatsvindt. Als “stok achter de deur” kunt u gratis telefonisch vragen stellen gedurende de zes weken na de evaluatie. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om een regelmatig bezoek in te plannen waarin we bekijken hoe het loopt en eventueel zaken bijstellen.

Meer informatie

marein-organizing