Op de 2e etage van woonzorglocatie de Pannehoeve in Helmond biedt de Zorgboog  een beschermde woonomgeving aan ouderen met lichamelijke en psychische problematiek.

Voorwaarden

De cliënten hebben naast lichamelijke beperkingen ook psychische problemen. Dat vraagt om een andere vorm van zorg en begeleiding.

Kosten

Heeft u een indicatie van uw gemeente voor zorg en wonen, dan worden de kosten hiervan vergoed binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Heeft u een ZZP indicatie voor zorg en verblijf, dan valt onze zorg en ondersteuning onder de Wet langdurige zorg. U betaalt wel een eigen bijdrage; deze is inkomensafhankelijk en wordt geregeld via het Centraal Administratiekantoor.

Aanvragen

Wilt u beschermd wonen voor ouderen met psychische problematiek aanvragen of heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op met de medewerkers van onze Zorgcentrale: 0900 - 899 86 36 (€ 0,01 per minuut).

Meer informatie

Kijk op www.zorgboog.nl of neem contact op met onze Zorgcentrale via 0900 - 899 86 36.

Aanbieder

De Zorgboog