Een gezellige opvang en begeleiding van uw kind binnen een warme, professionele omgeving.
Daarbij gaan we uit van het welbevinden, de kracht en  groeikansen van uw kind.

Wij richten ons op kinderen met een in principe normale intelligentie in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar met gedragsproblemen, zoals:
• Autistisch Spectrum Stoornis (PDD-NOS, Asperger)
• ADHD
• ADD
• ODD
• Angststoornis

Verder ondersteuning van u als ouder/verzorger d.m.v. coachingsgesprekken en praktische ondersteuning in de thuissituatie. Hierbij wordt ook uitgegaan van uw kracht en groeikansen.

Uitgaande van de mogelijkheden van uw kind:
• Weekendopvang
• Woensdagmiddagopvang (timmeren, knutselen, sporten en zwemmen)
• Dagopvang
• Vakantieopvang
• Kleinschalige opvang binnen een gezinssituatie
• Jan, Petra en Neeltje begeleiden persoonlijk

Vanuit deze begeleiding ondersteuning d.m.v.:
• Begeleiding in de thuissituatie
• Video Interactie Begeleiding

De hulpvraag van u en uw kind bepaalt ons aanbod. Persoonlijk contact vinden we daarbij van groot belang.

De opvang en begeleiding wordt betaald vanuit het PGB (PersoonsGebonden Budget in regio Noord-Oost Brabant) en ZIN (Zorg In Natura in de regio van Peel 6.1)

Een gezellige opvang en begeleiding van uw kind binnen een warme, professionele omgeving.
Daarbij gaan we uit van het welbevinden, de kracht en  groeikansen van uw kind.

Wij richten ons op kinderen met een in principe normale intelligentie in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar met gedragsproblemen, zoals:
• Autistisch Spectrum Stoornis (PDD-NOS, Asperger)
• ADHD
• ADD
• ODD
• Angststoornis

Verder ondersteuning van u als ouder/verzorger d.m.v. coachingsgesprekken en praktische ondersteuning in de thuissituatie. Hierbij wordt ook uitgegaan van uw kracht en groeikansen.

Uitgaande van de mogelijkheden van uw kind:
• Weekendopvang
• Woensdagmiddagopvang (timmeren, knutselen, sporten en zwemmen)
• Dagopvang
• Vakantieopvang
• Kleinschalige opvang binnen een gezinssituatie
• Jan, Petra en Neeltje begeleiden persoonlijk

Vanuit deze begeleiding ondersteuning d.m.v.:
• Begeleiding in de thuissituatie
• Video Interactie Begeleiding

De hulpvraag van u en uw kind bepaalt ons aanbod. Persoonlijk contact vinden we daarbij van groot belang.

Voorwaarden

De opvang en begeleiding wordt betaald vanuit het PGB (PersoonsGebonden Budget in regio Noord-Oost Brabant) en ZIN (Zorg In Natura in de regio van Peel 6.1)

Aanvragen

De opvang en begeleiding wordt betaald vanuit het PGB (PersoonsGebonden Budget in regio Noord-Oost Brabant) en ZIN (Zorg In Natura in de regio van Peel 6.1)

Meer informatie

CONTACTINFORMATIE

Jan, Petra en Neeltje van Dijk
Burgstraat 31
5427 AH Boekel
T. 0492 – 32 37 56
E. info@dekinderburgt.nl / www.dekinderburgt.nl

Aanbieder

De Kinderburgt