Cliënten kunnen zich rechtstreeks bij de CI melden met hun vraag of verwezen worden door de afdelingen waarbij ze zich gemeld hebben.
Bij aanmelding kunnen de volgende contra-indicaties leiden tot afwijzing :
 

 • Onvoldoende hulpvraag
 • Psychische (psychiatrische) problematiek te zwaar
 • Actuele hard drugsverslaving 
 • Agressie met acting out gedrag
 • Samenstelling groep op betreffende afdeling
 • Niet begeleidbare opstelling
 • Niet in staat tot zelfverzorging op ADL gebied
 • Achterhouden relevante informatie
 • Niet akkoord met opnamevoorwaarden
 • Onvoldoende (mogelijkheid tot) inkomen
 • Familielid is medewerker van de afdeling
 • In staat tot zelfstandig wonen zonder begeleiding
 • Geen plaats
 • (Nederlandse taal niet machtig)

                             
Wanneer geen sprake is van een contra-indicatie tijdens de aanmelding doet de CI de intake aan de hand van een format binnen 5 werkdagen na aanmelding.
De CI komt tot een besluit en onderbouwt dit met het intake-verslag uiterlijk vijf werkdagen nadat de intake heeft plaats gevonden. Wordt een plaatsing op een afdeling van SMO voorgesteld dan levert de CI naast het intakeverslag ook een eerste begeleidingsplan. 
Betreffende afdelingen nemen het besluit van de CI over.
Binnen vijf dagen wordt de cliënt opgenomen / in begeleiding genomen op de betreffende afdeling, tenzij er geen plaats is. In dat geval wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst (zie hieronder).
Er vind, als cliënt geen werk of andere dagbesteding heeft, standaard een intake sociale activering plaats.
Centrale Intake vraagt, als er geen WMO indicatie is, de benodigde WMO indicaties aan.
 
 

Voorwaarden

Zie omschrijving.

Aanvragen

Centrale Intake
SMO Helmond e.o.
Telefoon     : 0492-504390
E-mail        :  centrale-intake@smo-helmond.nl

De Centrale Intake is elke werkdag bereikbaar van 09:00 – 12:30 en van 13:00 – 17:00 uur.

Gedurende de avonduren, weekenden en op feestdagen kan in geval van crisis voor onderdak gebeld worden met Huize d'n Herd, telefoon: 0492 – 536778.

Meer informatie

http://www.smo-helmond.nl