Bewindvoering is het behartigen van de financiële belangen van personen die dit zelf niet (meer) kunnen. Het is een zogenaamde beschermingsmaatregel en wordt daarom ook wel beschermingsbewindvoering genoemd. De bewindvoerder komt dus op voor de belangen van de onder bewindvoering gestelde persoon. Deze beschermingsmaatregel is niet alleen bedoelt voor mensen met schulden, maar ook voor hen die het moeilijk vinden om met geld om te gaan. Moeite hebben met het op de juiste manier besteden van hun geld of, vanwege problemen op geestelijk vlak, financiële problemen hebben opgelopen of dreigen op te lopen. 

Indien iemand onder bewindvoering wordt gesteld wordt de verantwoordelijkheid en machtiging van alle inkomsten en uitgaven overgenomen door iemand anders; de bewindvoerder. Dit kan echter niet zomaar maar geschied met tussenkomst van de kantonrechter. Tevens moet het verzoek om onder bewindvoering gesteld te worden vanuit de persoon zelf komen, of van iemand uit zijn of haar naaste omgeving. Uiteraard kan ons kantoor helpen bij de aanvraag.

Iemand die onder bewindvoering is gesteld heeft dus geen zeggenschap meer over de wijze waarop zijn of haar geld wordt besteed. Hoewel dit enerzijds misschien onaantrekkelijk klinkt, levert het voor de desbetreffende persoon juist rust op die noodzakelijk is. Door het op orde brengen, en houden, van de financiële situatie is er meer tijd en energie om aan hulp, ondersteuning en zorgverlening te besteden.

 

Kosten

De vergoeding die bewindvoerders in rekening mogen brengen worden landelijk vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). Met andere woorden; de kosten voor bewindvoering zijn overal in Nederland gelijk. Indien u deze kosten niet zelf kunt betalen, kan er in veel gevallen een beroep worden gedaan op de gemeente om bijzondere bijstand te verlenen. In het merendeel van de gevallen zal deze bijzondere bijstand worden toegekend. Wij verzorgen de aanvraag voor deze bijstand.

De kosten voor bewindvoering zijn als volgt (per maand en inclusief btw):
Eénpersoonshuishouden €111,30

Eénpersoonshuishouden met schuldenproblematiek €144,03

Tweepersoonshuishouden (getrouws / economische eenheid) €133,56

Tweepersoonshuishouden met schuldenproblematiek bij één van beide partners €153,19

Tweepersoonshuishouden met schuldenproblematiek bij beide partners €172,82

Daarnaast worden er intakekosten in rekening gebracht: €628,47

Bij het einde van het bewind worden kosten in rekening gebracht voor het afsluiten van het dossier: €235,71

Aanvragen

Het aanvragen van bewindvoering moet via de kantonrechter, maar begint altijd met een gesprek op ons kantoor.
Uiteraard zijn er aan dit gesprek geen kosten verbonden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.vanrijnbewindvoering.nl