Een bewoner vertelt:

Ik woon inmiddels al enkele maanden op de beschermd wonen locatie en ik heb het hier goed naar mijn zin. Voordat ik hier kwam wonen dacht ik dat dit best lastig zou zijn, met allemaal anderen samenwonen in een huis. Dan komt daar ook nog begeleiding bij en ik wist eigenlijk niet goed wat ik moest verwachten. Nu een paar maanden verder vind ik het hier echt heel fijn. Als ik zin heb in gezelschap ga ik naar onze grote woonkamer en daar is altijd wel wat te beleven! Ook de begeleiding is eigenlijk hartstikke aardig en helpen mij echt om er voor te zorgen dat ik over een tijdje klaar ben om op mezelf te gaan wonen.

Beschermd wonen

Het beschermd wonen vindt plaats binnen een kleinschalige woonvoorziening en is voor cliënten van 18 jaar en ouder die hier gezamenlijk wonen. Onze beschermd wonen locatie is gelegen in het centrum van Helmond.

De beschermde woonvoorziening is bedoeld voor een (zeer) kwetsbare groep cliënten die binnen deze voorziening werken aan het vergroten van hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het uiteindelijke doel is dat deze cliënten uiteindelijk door kunnen stromen naar een woning van een woningbouwvereniging, indien nodig, met ambulante begeleiding.

Op deze woonvoorziening is 24/7 begeleiding aanwezig, zodat naast het bieden van ondersteunende en activerende begeleiding ook het toezicht aanwezig is wat deze doelgroep nog nodig heeft. Binnen deze woonvoorziening wonen 16 cliënten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een plek in de beschermd wonen voorziening van Care Extra is een beschermd wonen indicatie noodzakelijk.

Kosten

Care Extra biedt de trajecten binnen de beschermd wonen voorziening aan op basis van een indicatie beschermd wonen. Om deze reden betaalt u aan Care Extra geen vergoeding en zijn de enige kosten die u betaald de eigen bijdrage aan het CAK. Deze eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van het inkomen.

Aanbieder

Care Extra