JMEZ staat voor 'je mag er zijn'. We bieden dagbesteding, individuele- en groepsbegeleiding aan kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) en ADHD. Daarnaast bieden we ambulante woonbegeleiding aan (jong)volwassenen met ASS en ADHD.

Voorwaarden

Voorwaarden:

 • kinderen met ASS/ADHD vanaf 7 jaar
 • IQ > 80: geen matige of ernstige verstandelijke beperking.

JMEZ biedt voor personen in het autisch spectrum:

 • Begeleiding groep/dagbesteding
 • Begeleiding individueel
 • Ambulante (thuis)begeleiding
 • Begeleiding bij zelfstandig wonen
 • Overleg en ondersteuning netwerk (onderwijs, werk, mantelzorgers)

Begeleiding die geboden wordt omvat oa:

 • Het bevorderen van de (sociale) redzaamheid
 • Het vergroten en oefenen van sociale vaardigheden
 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur cq het voeren van regie
 • Het bieden van structuur, duidelijkheid, overzichtelijke taken en planning
 • Het bieden van toezicht zodat de client geholpen wordt met moeilijke situaties en er tijdig ingegrepen en bijgestuurd kan worden.
 • Inzicht geven in gevolgen van besluiten
 • Hulp bij zich aan (nieuwe) regels/afspraken houden

Kosten

Middels PGB of ZIN

Aanvragen

JMEZ heeft een contract met verschillende gemeenten.
Aanmelding rechtstreeks via JMEZ: info@jmez.nl of via uw gemeente.

 

Meer informatie

www.jmez.nl