Ambulante begeleiding thuis heeft als doel mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Het is individuele begeleiding waarbij structuur wordt gecreëerd en vaardigheden worden ontwikkeld en getraind. Tevens wordt gekeken hoe cliënten hun sociale omgeving kunnen vergroten en inzetten. Daarbij ondersteunt SGL ook het netwerk van de cliënt met tips en gesprekken. Na de trainingen helpt SGL cliënten om hun kennis en vaardigheden op peil te houden.

Voorwaarden

U heeft een beschikking van uw gemeente nodig voor individuele begeleiding.

U kunt bij ons begeleiding individueel afnemen in ZIN (Zorg in natura) en met een PGB.

Kosten

Indien u bij ons 'begeleiding thuis' afneemt, zal het CAK u een eigen bijdrage in rekening brengen over de daadwerkelijk afgenomen uren begeleiding. Wilt u graag - bij benadering - weten wat uw eigen bijdrage is, neem dan contact op met het CAK of kijk op www.cak.nl.

Aanvragen

Voor een beschikking dient u zich te melden bij de gemeente van uw woonplaats. Er wordt met u een gesprek gevoerd, waarna de consulent u een maatwerkvoorziening kan toekennen voor begeleiding individueel.

Aanbieder

SGL