Omschrijving

SWZ ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven. Bij SWZ doe je altijd mee en zoveel mogelijk op eigen kracht.  Uw vraag en mogelijkheden staan daarbij centraal. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen! We doen dit op basis van gelijkwaardigheid, met deskundige en betrokken medewerkers en vrijwilligers. We beschikken over activiteitencentra in de Peelgemeenten en daarnaast bieden we thuisondersteuning, arbeidsondersteuning, logeren, wonen, buitenschoolse opvang, onderzoek en desgewenst behandeling. Wij bieden antwoord op uw ondersteuningsvragen.

Contactgegevens

Voor meer informatie over SWZ, zie www.swzzorg.nl .

Stichting SWZ
Nieuwstraat 70
5691 AG Son
tel. 0499-471 241
e-mail: info@swzzorg.nl

Kaart