Omschrijving

Zorgmed is een middelgrote thuiszorgorganisatie, gevestigd en werkzaam in Eindhoven en Helmond en aangrenzende gemeenten. U kunt bij ons terecht voor alle vormen van thuiszorg. Wij bieden verpleging, verzorging, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en kraamzorg. Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn met advies en het aanvragen van indicaties of hulpmiddelen. Zorgmed werkt wijkgericht in kleine teams. Wij ondersteunen u in uw eigen leefomgeving op zodanige wijze dat u zo lang mogelijk de regie over uw eigen leven kunt voeren.

Contactgegevens

Zorgmed kantoor                             
Carmelitessenstraat 4               
5652EW Eindhoven                  
Telefoon: 040-2517830
Telefax: 040-2573043

www.zorgmed.nl
info@zorgmed.nl

Zorgmed (post)
Postbus 8596
5605KN Eindhoven

Kaart