Het doel van de vriendenmiddagen is het vinden van een gelijkwaardige vriendschap die uw zoon of dochter zelfstandig kan voortzetten. Tijdens de Vriendenmiddagen combineren we leuke activiteiten met leerzame activiteiten die allemaal gericht zijn op het opbouwen en onderhouden van een vriendschap.

Ook ouders of verzorgers worden betrokken bij de Vriendenmiddagen zodat u andere ouders van kinderen en jongeren met een Vriendschapswens kunt ontmoeten en uw zoon of dochter nog beter kan begeleiden in de totstandkoming van een vriendschap.

Vriendenmiddagen

  • Wat? Leuke groepsbevorderende activiteiten gericht op zelfinzicht, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.
  • Wanneer? Om de week op woensdagmiddag in Gemert van 14:30-17:00 uur en een keer in de maand op vrijdagavond in Eindhoven.
  • Met wie? In een groep leeftijdsgenoten van 8-12 jaar òf 12-16 jaar.

               Tijdens een Vriendenmiddag leren kinderen en jongeren potentiële vrienden kennen.

Voorwaarden

Vriendenmiddagen zijn bedoeld voor alle kinderen en jongeren die (er) graag een vriendschap (bij) willen. 

Uw zoon of dochter kan aansluiten bij een groep leeftijdsgenoten van 8 tot 12 jaar of van 12 tot 16 jaar.

Ook ouders of verzorgers worden betrokken bij de Vriendenmiddagen zodat u andere ouders van kinderen en jongeren met een Vriendschapswens kunt ontmoeten en uw zoon of dochter nog beter kan begeleiden in de totstandkoming van een vriendschap.

Kosten

Vriendenmiddagen worden gefinancierd via een PGB of particulier.

Aanvragen

Stuur een mailtje naar: vriendencoach@deschoolpedagoog.nl