Thuiszorg Samen Verder

Thuiszorg Samen Verder biedt persoonlijke, verpleegkundige en palliatieve/terminale zorg aan, maar ook huishoudelijke zorg en persoonlijke begeleiding. Wensen van de cliënt staan op de voorgrond en worden in en met onze de zorg verweven. Deze zorg is bestemd voor jong volwassenen tot en met senioren. Wij kennen geen uitsluiting van zorg op grond van taal, religie, geaardheid of persoonlijke levensstijl. Mede daardoor kunnen wij onze zorg op een passende, respectvolle wijze en met wederzijds goedvinden aanbieden.

Voorwaarden

U dient verzekerd te zijn bij een zorgverzekeraar.

Kosten

Wanneer u een indicatie heeft, dan worden de kosten vergoed door de zorgverzekering. Voor 2017 heeft Samen Verder overeenkomsten gesloten met de volgende verzekeraars voor de wijkverpleging: CZ, VGZ, Delta Lloyd, DSW, Menzis, ZilverenKruis / Achmea, Multizorg, ONVZ, Zorg en Zekerheid en ENO.

Aanvragen

 

Het kantoor van Samen Verder is op werkdagen bereikbaar van 07:30- 17:00. Onder kantoortijden telefoonnummer

0492 - 47 60 01

Buiten kantoortijden kunt u voor spoedgevallen in de wijkverpleging het volgende nummer bellen:

06 - 49 43 83 19

Meer informatie

http://thuiszorgsamenverder.nl/