De Katholieke Bond van Ouderen is een belangenorganisatie van en voor mensen van 50 jaar en ouder. De KBO ontplooit activiteiten die gericht zijn op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van hun sociale contacten. Daarmee wil de vereniging het welzijn van ouderen en hun participatie in de samenleving bevorderen. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.
 

Voorwaarden

Om gebruik te maken van de diensten en activiteiten van de KBO moet men lid zijn

Kosten

Lidmaatschap ligt tussen de €20 en €30 per jaar

Aanvragen

geen