Tzorg biedt als specialist maatwerkondersteuning binnen de Wmo aan met name de doelgroep ouderen. Met thuisondersteuning helpt Tzorg mensen al sinds 2009 zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te wonen. We kunnen allerlei huishoudelijke taken verrichten en bieden begeleiding.

Tzorg is een landelijke organisatie met een regionaal karakter. Om het contact met onze organisatie voor cliënten zo duidelijk mogelijk te houden hebben onze cliënten één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Dit is de zorgcoördinator. De zorgcoördinator voor Peelgemeenten is werkzaam op ons kantoor in Eindhoven en te bereiken via het telefoonnummer 040 – 260 1860.

Bij Tzorg zijn geen wachtlijsten, cliënten krijgen meteen de zorg waar zij behoefte aan hebben. Onze thuishulp komt langs op de dag en tijd die het beste uitkomt voor de cliënt en de cliënt krijgt een eigen thuishulp toegewezen. Dat is wel zo vertrouwd. Voordat de thuishulp bij de cliënt langs komt wordt er eerst goed samen met de cliënt gekeken wat de behoeften zijn en hoe we deze het beste kunnen invullen.

Tzorg beschikt over een cliëntenraad. Deze raad behartigt het belang van de cliënten. De raad brengt adviezen uit over kwaliteitsverbeteringen en zij houden in de gaten of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Zij zijn op de hoogte van de uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek en naar aanleiding van de uitkomsten geeft de raad een advies aan Tzorg, waarover zij vervolgens samen afspraken maken.

Tzorg wil een bedrijf zijn waar cliënten graag cliënt worden en blijven en waar mensen graag komen werken en blijven werken. We zijn een integere mensgerichte organisatie die zich onderscheidt door de persoonlijke aandacht voor medewerker en cliënt.

Tzorg werkt samen met partijen die zorgaanvullende diensten aanbieden. Hierdoor kunnen wij naast huishoudelijke verzorging en begeleiding ook met veel andere zaken helpen. Is er bijvoorbeeld behoefte aan een maaltijdservice, hulpmiddelen of personenalarmering? Tzorg kan deze diensten direct organiseren.

Voorwaarden

De client dient te beschikken over een geldige indicatie vanuit de Wmo die wordt afgegeven door de gemeente.

Kosten

De kosten voor hulp bij het huishouden worden berekend en geind door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Aanvragen

Wilt u hulp via Tzorg ontvangen? Neem dan contact op met ons kantoor middels telefoonnummer 040 – 260 1860.

Meer informatie

www.tzorg.nl

informatie@tzorg.nl

T 040 – 266 1860

Aanbieder

Tzorg