Als u door ziekte, ouderdom of handicap het huishoudelijke werk niet zelf meer kunt doen, hebt u mogelijk aanspraak op huishoudelijke ondersteuning. Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp heeft u een indicatie nodig van uw gemeente. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw eigen gemeente. Deze kunnen u dan verder helpen. Heeft u echter vragen over het aanvragen van de indicatie, neem dan gerust contact op met ons en we proberen u verder te helpen! 

Als de gemeente besluit dat u zorg nodig heeft, dan vergoedt de gemeente (een deel van) de kosten hiervan. Nadat uw indicatie is toegewezen, kunt u vervolgens contact met Thuiszorg Samen Verder opnemen voor een afspraak met onze cliëntadviseur. Deze komt dan bij u thuis om uw wensen over de invulling van de zorg bespreken. Vindt u het prettig om het gesprek in bijzijn van een mantelzorger te voeren, dan is dit uiteraard geen probleem.

Voor het maken van een afspraak zijn wij tussen 08:30 uur en 17:00 uur te bereiken op telefoonnummer 0492-476001.
Een medewerker komt dan bij u thuis. Samen met u kijken wij welke ondersteuning u nodig heeft voor een schoon en leefbaar huis.

Voorwaarden

Onze (huishoudelijke) ondersteuning is altijd aanvullend op uw mogelijkheden en die van uw netwerk: het werk van de medewerker begint waar uw mogelijkheden ophouden. Daarom kijken wij bij de intake goed waar ieders mogelijkheden liggen.

Kosten

Bij zorg en ondersteuning via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg) betaalt u een eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). 

Hulp bij het huishouden en begeleiding vallen onder de Wmo. Voor deze zorg samen betaalt u één eigen bijdrage voor zorg thuis.

Thuiszorg Samen Verder stuurt uw gegevens naar het CAK, zodra u zorg ontvangt. Het CAK stuurt u vervolgens een brief, de kennisgeving, waarin staat dat uw gegevens bij het CAK zijn aangeleverd. Bij de kennisgeving zit ook een folder. Daarin staat informatie over de eigen bijdrage.

Vervolgens krijgt u een beschikking, waarin de hoogte van uw maximale periodebijdrage staat.

Tot slot ontvangt u een factuur.

Voor verdere informatie over het CAK en de eigen bijdrage, verwijzen wij u naar de website van het CAK. U kunt deze bereiken op het violgende webadres:  https://www.hetcak.nl/.

Aanvragen

Heeft u vragen over het aanvragen van de indicatie, neem dan gerust contact op en we proberen u verder te helpen! Wij zijn op werkdagen tussen 08:30uur en 17:00 uur te bereiken op telefoonnummer 0492-476001.

Meer informatie over het doen van een aavraag kunt u ook op onze vernieuwde website vinden: www.thuiszorgsamenverder.nl

Wat gebeurt er na aanmelding?

  • De cliëntadviseur van de huishoudelijke hulp komt bij u op huisbezoek.
  • Samen met u vult deze het ondersteuningsplan in.
  • U bepaalt dus samen met de cliëntadviseur wat u wensen zijn over de zorg.
  • Tijdens de intake worden ook afspraken gemaakt over hoe u de uren wil verdelen, op welke dagen u  het liefst zorg heeft e.d.
  • Na deze intake wordt er gekeken welke huishoudelijk medewerker er ingezet kan worden om uw zorg te verlenen. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen.
  • Na 6 weken neemt de cliëntadviseur contact met u op om te evalueren hoe de zorg verloopt en of u tevreden bent over de medewerker.
  • Minimaal 1 keer per jaar evalueert de cliëntadviseur de ondersteuning.

Cliëntadviseur

Via 0492 – 476001 kunt u contact opnemen met de clientadviseur huishoudelijke hulp.

Meer informatie

www.thuiszorgsamenverder.nl