Werken op Bronlaak betekent echt werken: dat is iets anders dan dagbesteding. Op Bronlaak wordt er vakgericht gewerkt.

Op Bronlaak zijn binnen de verschillende werkgebieden allerlei werkactiviteiten mogelijk. Er zijn agrarische, dienstverlenende, kunstzinnige-ambachtelijke werkgebieden en werkgebieden die gericht zijn op verkoop van producten en diensten. Het werkaanbod is aangepast aan je interesses en mogelijkheden. Samen met jou kijken we wat bij je past.

Er is zowel aandacht voor vakontwikkeling als belevingsgerichte kwaliteiten. Daarnaast zijn er leerwerktrajecten die kunnen resulteren tot werken in de samenleving.

Voorwaarden

Bij aanmelding onderzoeken wij of we kunnen aansluiten bij jouw begeleidingsvraag.

Kosten

Voor dagbesteding heb je een indicatie begeleiding groep nodig. Deze kan zowel door de gemeente (WMO) als door het CIZ afgegeven worden. Beiden financieringsvormen zijn mogelijk. Zowel Zorg in Natura als Persoongebonden Budget.

Wil je in aanmerking komen voor een leerwerktraject dan kan dit ook middels een financiering door het UWV/gemeente.

Aanvragen

Voor informatie, orienterend gesprek of aanmelding kunt u contact opnemen met Reggie Thoonen, consulent clientenservice.

Telnr: 0485-388948 of 06-48138991

email: rthoonen@deseizoenen.org

Aanbieder

DeSeizoenen