Vanuit een centraal punt (het Steunpunt, St. Anthonis) wordt door begeleiders (-sters) ondersteuning geboden aan cliënten die zelfstandig wonen. De ondersteuningsvraag is zeer uiteenlopend. Cliënten wonen in een huis of appartement in Sint Anthonis, een andere gemeente, maar ook in appartementen op Bronlaak.

De ondersteuning wordt geboden op momenten, uren volgens afspraak bij de cliënten thuis. De ondersteuning en het rapporteren is gerelateerd aan de ondersteuningsvraag, waarbij het ondersteuningsplan volgend is. Daarnaast geven de begeleiders (-sters) ook ondersteuning bij calamiteiten.

 

 

Voorwaarden

Wij bieden begeleiding aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek.

Er wordt zowel ondersteuning geboden aan cliënten met een 24-uursindicatie als aan cliënten met indicatie begeleiding individueel.

Kosten

Wanneer u kiest voor zorg in natura dan worden de kosten door uw gemeente (WMO) of door het zorgkantoor (WLZ) aan ons betaald.

U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB).

Aanvragen

Voor vragen, aanmelding, of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Reggie Thoonen, telefoonnummer: 0485 – 388 948 / 06 – 481 389 91 of via de mail: rthoonen@deseizoenen.org

 

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze site http://deseizoenen.org/bronlaak/

Ook kunt u contact opnemen met Reggie Thoonen, consulent clientenservice.

Aanbieder

DeSeizoenen