Zorgokee is een professioneel, erkend en HKZ-gekwalificeerd zorgbureau. Wij bieden ondersteuning en begeleiding aan kinderen/jongeren en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis, ADHD en/of een lichte verstandelijke beperking.

Zorg op maat / klantvraag centraal

Zorgokee helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een zorgvraag op een persoonlijke manier en door zorg op maat. Wij komen snel met een plan en werken hieraan op een professionele manier. Eigen regie is voor iedereen erg belangrijk, met onze begeleiding blijft u zelf deze regie houden. U krijgt hierbij deskundige ondersteuning. Hierbij houden wij rekening met uw persoonlijke wensen.

Wat kan Zorgokee voor u betekenen?

Onze begeleiding is, in hoofdlijnen, gericht op bevordering, behoud en compensatie van de zelfredzaamheid. De hulp kan variëren van het werken aan zelfvertrouwen, omgangsvormen, veiligheid en vertrouwen, het beiden van structuur of het opbouwen van een sociaal netwerk. Wij bieden verschillende vormen van begeleiding aan:

  • Ambulante, individuele gespecialiseerde thuisbegeleiding;
  • Buitenschoolse begeleiding in groepsverband (na schooltijd, in weekenden en in vakantieperiodes);
  • Kortdurend verblijf / weekendopvang;
  • Vakantiekampen;
  • Begeleid zelfstandig wonen;
  • Arbeidsactivering: Zorgokee biedt (jong)volwassenen met een beperking een nuttige en waardevolle werkdag aan. Zorgokee vindt het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. Werk geeft mensen de mogelijkheid tot zelfontplooiing, ontwikkeling en biedt een maatschappelijke status en waardering. Zorgokee biedt daarom een zinvolle dagbesteding aan op maat. Deze arbeidstraining zorgt voor sociale contacten, verbreden van het sociale netwerk en zelfrespect. Het uiteindelijke doel, hoewel dat niet voor iedereen direct haalbaar zal zijn, is terugkeer tot de reguliere arbeidsmarkt.

Voorwaarden

De begeleiding is gericht op kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met gedragsproblemen zoals een autisme spectrum stoornis (ASS), AD(H)D en/of een lichte verstandelijke beperking.

Kosten

Deze begeleiding geschiedt op basis van een Persoongebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN) beschikking.
 

Aanvragen

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van Zorgokee via onderstaande gegevens. Zij verwijst u eventueel direct door naar de betreffende coördinator/coach. Er zal dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek ingepland worden.

Meer informatie

Informatie / contact Zorgokee:                        

Website: www.zorgokee.nl       
E-mail: info@zorgokee.nl       
Telefoon: 0413-473034

Contactpersoon:

Jolanda van Erp
E-mail: jolanda@zorgokee.nl     
Telefoon: 06-52500122