Deze vorm van begeleiding bestaat uit verschillende vormen van ondersteunende en activerende begeleiding.

Zo kunt u denken aan begeleiding bij huiswerk voor kinderen met een leerprobleem, begeleiding gericht op het trainen van sociale vaardigheden of gedragsveranderingen, maar ook aan begeleiding bij adolescenten die voor het eerst op zichzelf gaan wonen. 
U kunt tevens denken aan vrijetijdsbesteding voor ouderen, het mede invullen van een dagindeling waaruit zij voldoening halen.

Enerzijds richt de thuisbegeleiding zich op de mogelijkheden van het individu. Een aandoening of handicap wordt hierbij gezien als een gegeven en de ondersteuning richt zich op wat een individu wel kan.

Anderzijds richt de thuisbegeleiding zich op het ondersteunen van het individu tot een zelfsturend wezen. Dit middels het positief bekrachtigen van cliënten, gericht op hun eigen kwaliteiten. Inzicht in de eigen capaciteiten plus het stimuleren van een positief zelfbeeld is de basis voor een verdere positieve ontwikkeling van het individu. Er wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënt.

Aanbieder

PGTB