Omschrijving

Zelfhulp is het vrijwillig uitwisselen van ervaringen, tips en trucs door twee of meer mensen die zelf of als verwanten te maken hebben (gehad) met een zelfde ervaren ongemak, beperking of overkomen situatie, met als doel op gewenste wijze (zelfregie) te werken aan herstel en het beheersen en/of overwinnen van de ervaren problematiek. Door te praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt of nog meemaakt kom je als mens sneller tot oplossingen voor je eigen probleem, dat kan zowel op psychisch, psychiatrisch, somatisch als sociaal maatschappelijk gebied zijn. 

ZelfhulpVerbindt is een niet hierarchisch, horizontale netwerkorganisatie die met inzet van zelfhulp, ervaringskennis, zelfregiecoaching en herstelcoaching een bijdrage levert aan de veranderingen binnen Zorg en Welzijn in onze samenleving.

ZelfhulpVerbindt doet dat onder andere door:

  • zelfhulp en ervaringskennis gemakkelijk vindbaar, bereikbaar en beschikbaar te maken voor alle mensen die daarvan gebruik wensen te maken of hierin om welke reden dan ook geïnteresseerd zijn;
  • bestaande en nieuwe initiatieven binnen de informele zorg te verbinden op het gebied van zelfhulp en ervaringskennis;
  • versterken en verspreiden van de kracht en het nut van zelfhulp en ervaringskennis binnen de samenleving;
  • het bieden van een centraal aanspreekpunt voor en vindplaats van zelfhulp in de breedste zin van het woord;
  • het zijn van een open, horizontaal netwerk van en voor betrokken mensen;
  • leveren van kennis, ervaring, inzet en inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen binnen de informele zorg in een gezonde participatiemaatschappij;
  • er te zijn voor iedereen die wil praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt of nog meemaakt en hen zowel individueel als groepsgewijs in contact te brengen met ervaringsgenoten c.q. ervaringsdeskundigen
  • samen te werken met iedereen die zowel professioneel als informeel werkt aan het herstel van mensen en daarbij de mens en zijn/haar vragen of wensen centraal stelt.

Contactgegevens

Stichting Zelfhulp Verbindt Nederland (SZVN of ZelfhulpVerbindt.nl)

Statutair gevestigd op Beverstraat 139 5741 KW Beek en Donk

Telefoonnummer: 085 303 6730

 

E-mail:  ben@rooijakkers@gmail.com
Telefoon: 06-51915657

Iban-nummer: NL19 SNSB 0873 1458 01

KvK-nummer: 60 65 78 71

Fiscaalnummer: 854 002 807 (ANBI gecertificeerd/erkend)

Kaart

Zelfhulp; ervaringskennis; hulp; zorg; informele zorg; basiszorg; huisarts; diagnose; zelfhelp; netwerk; zelfhelpcoach; herstel; empowerment; ervaringsdeskundige; ervaringsdeskundigheid; herstelwerkplaats; zelfhulpgroep; zelfhulpgroepen; lotgenoot; lotgenoten; lotgenotengroepen; mens; beperking; problematiek; zelfhulptool; drempelloos; kosteloos; zelfregie, zelfregiecoach, zelfregietool, maatje, ervaringsgenoot, reisgenoot, hoop, herstelcoach, dokter, psycholoog, psychisch, psychiatrisch, verslaving, ongemak, ziek, ziekte, situatie, verandering, somatisch, samenhulp, eigenkracht, zelfkracht, verantwoordelijkheid, gedrag, gezondheid, welzijn, leven, levensvreugde, levenszin, zingeving, mantelzorg, respijtzorg, levensmoe, euthanasie, zelfdoding, zelfmoord, verdrietverwerking, levensgenoot, naaste, afscheid,