Omschrijving

Kinderfysio Bakel is een praktijk gericht op fysiotherapie bij kinderen van 0-16 jaar. Kinderen die moeite hebben om zich motorische vaardigheden als lopen, rennen, springen, klimmen, zwemmen eigen te maken, kunnen hier terecht voor begeleiding. Daarnaast ook kinderen met schrijfproblemen of andere fijn motorische problemen. 
Kinderfysiotherapie kijkt wat het kind kan, wat het nog moeilijk vindt en wat het nodig heeft. Hierbij wordt de leef- en leeromgeving van het kind zoveel mogelijk betrokken, zodat het kind snel weer met plezier kan bewegen. 

Contactgegevens

Kinderfysio Bakel
Schoolstraat 22
5761 BV Bakel
06-26454596
info@kinderfysiobakel.nl
www.kinderfysiobakel.nl

Kaart