Omschrijving

Bergopwaarts is een actieve woningcorporatie met ruim 4700 huurwoningen, garages en overige verhuureenheden in de gemeenten Deurne, Asten, Helmond, Laarbeek, Gemert, Someren en Delft. Daarnaast realiseren wij nieuwe woningen in diverse segmenten huur en koop. In die laatste categorie bieden we zowel nieuwbouw als bestaande bouw aan.

Wij willen onze klanten zo goed mogelijk helpen bij het verwezenlijken van hun woonwensen en het creëren van een eigen thuis in een fijne wijk. Daarbij besteden we extra aandacht aan bijzondere doelgroepen die in de huidige maatschappij niet zelfstandig kunnen voorzien in hun woonbehoefte.

Bergopwaarts is een vereniging. Dit betekent dat onze huurders via de ledenraad invloed hebben op onze koers. Zij zijn daardoor mede bepalend voor onze identiteit. Hierdoor wordt gewaarborgd wat wij willen zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige organisatie die dicht bij haar klanten en partners staat.

Onze missie ‘Samen Ondernemen voor Sociaal Wonen’ laat zien dat wij belang hechten aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We staan voor onze doelgroep, de betaalbaarheid en de kwaliteit van onze woningen en onze dienstverlening. Wij zijn ondernemend en samen met onze klanten, stakeholders, collega’s, zakelijke partners en medewerkers geven we vorm aan goed wonen en een eigen thuis.

Contactgegevens

Telefoon: (0493) 327 380

Telefoon: (0493) 327 381

Telefoon: (0493) 327 383

www.bergopwaarts.nl

Dunantweg 10, 5751 CB Deurne

Kaart