Omschrijving

SAAM Thuisbegeleiding biedt complete ondersteuning bij financiële en administratieve zaken voor mensen die dat zelf te moeilijk vinden of er (tijdelijk) niet toe in staat zijn. Dit wordt meestal uitgevoerd in de vorm van bewindvoering en budgetbeheer, maar ook andere vormen van dienstverlening worden geboden.

En er zijn veel mensen die onze hulp maar al te goed kunnen gebruiken. Nederland wordt steeds ingewikkelder. Al die wetten en regels zijn vaak niet meer te overzien. Dat geldt bijvoorbeeld voor ouderen, maar ook mensen met een verstandelijke beperking of psychische klachten krijgen steeds meer met bureaucratie te maken. Ook als er problematische schulden in het spel zijn, is ondersteuning op administratief vlak vaak ontzettend hard nodig. De overheid wil graag dat familie en vrienden dan bijspringen, maar dat kan niet altijd. SAAM Thuisbegeleiding neemt die zorgen weg.

• Bewindvoering, mentorschap en curatele
Soms kunnen mensen niet goed meer voor zichzelf zorgen of hun financiën niet meer zelf regelen. Dit kan het gevolg zijn van lichamelijke of psychische klachten. Er kan ook sprake zijn van problematische schulden, verkwisting of een verslaving. De wet geeft de rechter dan de mogelijkheid om een beschermingsmaatregel op te leggen om misbruik of financiële ongelukken te voorkomen: curatele, bewind of mentorschap. SAAM Thuisbegeleiding treedt op als professioneel mentor, bewindvoerder of curator en voldoet aan alle kwaliteitseisen die daaraan gesteld worden door de rechtbank. Daarnaast heeft SAAM Thuisbegeleiding een eigen AFM-vergunning.

• Budgetbeheer
We staan er niet allemaal even vaak bij stil, maar ook mensen die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen krijgen te maken met geldzaken. Belastingen en toeslagen, rekeningen, uitkeringen, huishoudgeld, noem maar op. Als iemand bijvoorbeeld in een instelling woont dan moet zijn of haar persoonlijk budget op orde zijn en op orde blijven. Zodat rekeningen op tijd betaald worden, uitkeringen correct worden besteed en als het nodig is goede rapportages worden gemaakt voor de betreffende instanties. Als iemand schulden heeft is het ook lastig om alle ballen in de lucht te houden. Dan moeten de juiste keuzes gemaakt worden: wie wordt op welk moment betaald en welke betalingen kunnen uitgesteld worden? Ook daarbij helpt SAAM. SAAM Thuisbegeleiding werkt daarbij met een eigen AFM-vergunning.

SAAM Thuisbegeleiding is specialist op het grensvlak van psychische/sociale begeleiding en ondersteuning op het gebied van financiën en administratie. SAAM Thuisbegeleiding heeft ervaring met klanten die als gevolg van psychiatrische/psychische problematiek problemen ervaren met het organiseren van hun financiën en administratie. SAAM Thuisbegeleiding ervaart in de praktijk dat het omgekeerde ook steeds vaker voorkomt; mensen die problemen (door wat voor reden dan ook) ervaren in financiën en administratie en daardoor psychische problemen ontwikkelen zoals depressie, isolement en verder.

De dienstverlening van SAAM Thuisbegeleiding valt of staat met de vertrouwensband die klanten met de begeleider van SAAM Thuisbegeleiding opbouwen. De klant moet laagdrempeligheid en vertrouwen ervaren. De groei die SAAM Thuisbegeleiding de afgelopen jaren heeft doorgemaakt laat zien dat deze vertrouwensband en laagdrempeligheid aanwezig zijn.

Contactgegevens

SAAM Thuisbegeleiding BV

Scheiweg 26 (Business Center Gemert)
5421 XL, Gemert
Postbus 155
5420 AD, Gemert
Tel. (0492) 33 00 36
oostbrabant@saamthuisbegeleiding.nl

Kaart