Omschrijving

Stichting Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen (SWZ) ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven. Met als streven dat onze cliënten zoveel mogelijk op eigen kracht mee kunnen doen in de maatschappij. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen! SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid, met deskundige en betrokken medewerkers.

Contactgegevens

SWZ                                                              

Telefoon  0499-471241

email: info@swzzorg.nl

Kaart