Omschrijving

Avondschool Gemert is avondonderwijs dat is ontstaan
uit de vroegere nazorg voor moeilijk lerende kinderen. 
Om deze leerlingen verder te begeleiden in de 
maatschappij heeft de heer Jac Leemans
(de toenmalige directeur van de Petrus Dondersschool) 
destijds het initiatief genomen om avondcursussen aan 
te bieden.

Dit initiatief wordt momenteel voorgezet door vrijwilligers
en biedt nog steeds diverse cursussen aan. 
De doelgroep voor deze cursussen zijn mensen van alle leeftijden met een verstandelijk beperking.
Het doel is om deze leerlingen te stimuleren actief te blijven en zich daardoor een volwaardig lid van onze samenleving te voelen.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.avondschoolgemert.nl

Contactgegevens

j.pennings18@upcmail.nl

Kaart