Omschrijving

Futuris Zorg & Werk staat voor professionele zorgverlening waarbij (jong)volwassenen met ASS zijn of haar eigen levensrichting bepaalt, passend bij zijn/haar wensen, mogelijkheden en zorgbehoeften.

Begeleiding wordt in overleg met cliënt aan de hand van de participatiematrix en indicatie vastgesteld. Wij bieden onze dienstverlening integraal aan, omdat wij juist hierdoor het verschil maken voor kwetsbare (jong)volwassenen op weg naar sociale- en economische zelfredzaamheid.

Missie

De missie van Futuris Zorg & Werk is om cliënten, (jong) volwassenen met Autisme of LvG, door middel van de best mogelijke integrale begeleiding te ondersteunen op weg naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.

Visie

  1. In ’t algemeen geldt dat goede huisvesting en zinvolle werkervaring ont-zorgt.
  2. In onze visie zijn kwalitatieve huisvesting, een zinvolle werkervaringsplaats en een goede match tussen cliënt en begeleider de belangrijkste en noodzakelijke basisvoorwaarden.
  3. Onze visie op begeleiding is gebaseerd op integrale dienstverlening aangeboden door een vaste begeleider op verschillende leefgebieden zoals; gezondheid, werk – betaald of onbetaald – woonbegeleiding, relaties aangaan en onderhouden, scholing, vrijetijdsbesteding, financiën & administratie.
  4. Vertrouwen tussen cliënt en organisatie is de basis voor een goede samenwerking tussen cliënt en begeleider.
  5. Transparantie op het gebied van de bekostiging inclusief onafhankelijk bewind voering en/ of PGB-beheer zijn absolute randvoorwaarden.
  6. Onze medewerkers moeten ervaren professionals zijn die bewust kiezen voor professionele vrijheid inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Contactgegevens

Futuris Zorg en Werk

Boschdijk  766 5624 CL Eindhoven
Telefoon:  040 251 90 35

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat

info@futuriszorgenwerk.nl 
040-2519035
http://futuriszorgenwerk.nl/

Kaart