Omschrijving

COMP-IT-AUT biedt professionele intensieve autismebegeleiding aan kinderen/jongeren en volwassenen met autisme tijdens de COMPuter/IT dagbesteding in kleine groepen.

Begeleiding groep tijdens de dagbesteding:

Uitgangspunten:
Vertrouwen
Stimuleren en motiveren
Complimenteren
Eerlijkheid
Luisterend oor
Respect

De dagbesteding zorgt voor een vast dagritme, mogelijkheden tot ontplooiing en ontmoeting en het vergroten van het gevoel van eigenwaarde. Onder professionele intensieve begeleiding wordt met de activiteiten zoveel mogelijk aangesloten bij de mogelijkheden, de interesses en de ondersteuningsvraag van de deelnemers.

De dagbesteding wil door middel van een duidelijk programma op maat meewerken aan het behouden en vergroten van de zelfredzaamheid en het vergroten van de zelfstandigheid. Het dagprogramma zal bijdragen aan voorkoming van sociaal isolement en de vergroting van zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen.

De dagbesteding is in het algemeen langdurig van aard zijn.

Het aanbod van het dagprogramma is gericht op:

 • ondersteuning bij dagbesteding
 • handhaven en bevorderen van de zelfredzaamheid en het zo zelfstandig mogelijk functioneren
 • voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden
 • ontlasting mantelzorg / thuisfront


Het uitgangspunt is het stimuleren van “de kracht van de cliënt”. De drijfveer en motivatie gaan de cliënt helpen met het behalen van de doelstelling. Wat de cliënt leuk of belangrijk vindt om te doen wordt gekoppeld worden aan de leerpunten.

Naast deze positieve benadering zal de eenvoud van de activiteiten voorop staan. Kleine stapje zullen worden gezet om het leren mogelijk te maken. Er zal bijvoorbeeld gestart worden met het aanleren van eenvoudige taken, waarna mogelijk in een later stadium dit moeilijker kan worden gemaakt. Gekeken zal worden of er hulpmiddelen zijn om het voor de cliënt makkelijker te maken bv. werken met een taakbeheer tool op de computer (waar opdrachten ingevoerd kunnen worden, gemarkeerd kunnen worden als open, in uitvoering en klaar), protocollen, stappenplannen, plaatjes van de activiteiten, het gebruiken van de agenda op de mobiele telefoon.

COMP-IT-AUT biedt de cliënt een rustige en veilige omgeving tijdens de dagbesteding.

De dagbesteding vindt plaats in kleine groepen waardoor optimale professionele begeleiding bij het verwezenlijken van de gestelde doelen gegeven kan worden.
Structuur en duidelijkheid wordt geboden.
Er wordt gewerkt met een zorgplan en evaluaties, protocollen, stappenplannen, duidelijk afgebakende opdrachten, taakanalyses en met een taakbeheer tool. Er wordt sociale ondersteuning gegeven en er wordt onder begeleiding geoefend met vaardigheden om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Door wekelijks intensieve professionele begeleiding van COMP-IT-AUT wordt getracht de doelstellingen te bereiken.

De begeleiding bestaat uit:

 • Begeleiden in het voorbespreken, plannen, structureren (het in stappen indelen van activiteiten (in welke volgorde welke activiteiten op welke wijze uitvoeren)) en evalueren.
 • Begeleiden in het oplossen van problemen en het nemen van besluiten.
 • Begeleiden in het zelfstandig problemen oplossen.
 • Leren zich begrijpelijk te maken als er een probleem / vraag is.
 • Begeleiden in het controleren van zijn uitgevoerde activiteiten.
 • Zelfstandig leren situaties oplossen.
 • Hulp/ondersteuning bij de omgang/contacten  met medewerkers.

Tijdens de dagbesteding worden COMPuter / IT activiteiten verricht voor met name stichtingen.

Tijdens de dagbesteding kan onder professionele intensieve begeleiding onderstaande COMPuter / IT activiteiten uitgevoerd worden:

 • Bouwen en onderhouden website
 • Maken promotiefilmpje
 • Maken logo
 • Maken flyer
 • Maken nieuwsbrief
 • Invoeren gegevens in een administratie systeem
 • Ontwikkelen computergame met Gamemaker
 • Ontwikkelen software applicatie
 • Testen software applicaties / websites / games

Voor meer informatie: zie website: www.comp-it-aut.nl

 

Contactgegevens

Email info@comp-it-aut.nl

COMP-IT-AUT
Mevrouw Ing. C.M.A. van de Westerlo - van Rooij
Begeleider Autisme en IT / Docent IT/ Ingenieur Computerkunde
COMP-IT-AUT is gevestigd in Helmond (Noord-Brabant)
06-16352960
www.comp-it-aut.nl
 

Kaart