Omschrijving

Het Rode Kruis schenkt aandacht aan alleenstaande, hulpbehoevende ouderen, langdurig zieken en gehandicapten. Zij biedt in dit verband diverse activiteiten aan.

Doelgroep: auditieve beperking, autistische stoornis, chronisch ziek, dementie, doofblindheid, lichamelijke beperking, meervoudige beperking, niet aangeboren hersenletsel, psychische beperking, verstandelijke beperking, visuele beperking

Leeftijd: 18-55+

In Asten brengt het Rode Kruis huisbezoeken, en biedt assistentie bij vervoer.

Het Rode Kruis heeft ook 3 handwerkgroepen, een in de Lisse, een in de Beiaard en een in de Hoeksteen in Heusden. Daar komen de deelneemsters wekelijks bij elkaar om te handwerken e/o gezellig een praatje te maken.

Verder houdt het Rode Kruis zich bezig met:

  • Eerste Hulp
  • Hulp bij rampen
  • Op zoek naar familie
  • Sociale hulp

Contactgegevens

Afdeling Helmond

Telefoon: 0492-523016
Rode Kruis

Afdeling Someren

Anita van der Geest-Buenen
Secretariaat: Mevrouw M. v.d. Boomen-Oudejans
Heiveldsestraat 21
5711 PB Someren
Tel: 0492-331958 
Lees meer op: www.rodekruis.nl

Afdeling Asten

Contactgegevens:
Marijke Spaan, Molenweg 7, 5721 XG Asten Coördinator.
Tel.0493-693658 e-mail: spaanmarijke@hotmail.com

Maria van der Steen, Antoniusstraat 17, 5725 AP Heusden. Coördinator + secr.
Tel.0493-692632 e-mail: toma.steen@ziggo.nl

 

Afdeling Laarbeek/Gemert:

Rode Kruis, afd. Gemert/Beek en Donk/Lieshout e.o.

Mw. D. van den Elzen:
Telefoon: 0492 36 78 04

Kaart