Omschrijving

Mijn naam is Jeanne Noten. Ik ben al een groot aantal jaren werkzaam als ZZP-er in de sector begeleiding en ondersteuning. Ik heb een achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige, heb de HBO- Maatschappelijk Werk en heb in de loop der jaren veel bijscholing gevolg op gebied van coachen, counseling en autisme.

Naast het begeleiden van een aantal cliënten met een psychiatrische achtergrond werk ik ook een aantal uren voor een Autismecentrum als autisme- begeleidster. Mijn visie is dat elke mens uniek is, elk mens mogelijkheden heeft naast de beperkingen en dat de mens meer is als zijn beperkingen. Ik ga er vanuit dat mensen krachten hebben die aangeboord kunnen worden bij een goede ondersteuning.

Ik bied ondersteuning op alle levensgebieden van mensen voor zover die onder begeleiding vallen zoals de WMO deze omschrijft. Hierbij denk ik aan praktische ondersteuning op het gebied van wonen, structuur aanbrengen in het dagelijks ritme, vrijetijdsbesteding, budgettering, administratie, en ondersteuning huishouding, door het aanleren van praktische vaardigheden. Daarnaast kan ik coachend zijn in het sociaal-emotioneel welbevinden; psychiatrische problematiek leren hanteren, aanleren van sociale vaardigheden, ontspanningstechnieken.

Ik ben pro-actief, duidelijk, eerlijk en inventief. Mijn ervaring en deskundigheid is gericht op jongvolwassenen en volwassenen.

Ik ben werkzaam in de regio's Someren, Asten, Deurne en Helmond.

 

Ik heb een contract met de Peelgemeenten voor de Wmo. Mijn tarief is 45,00 euro per uur, inclusief kilometers en reistijd.

Contactgegevens

Jeanne Noten

06-14848276

e-mail: jnoten8@gmail.com

e-mail: hmanders@planet.nl

Contact bij voorkeur telefonisch tussen 19.00 en 20.00 uur of voicemail duidelijk inspreken, dan bel ik u terug.

Kaart