Omschrijving

Aanbod

Janine Kusters werkt als autismespecialist voor mensen met autisme en hun omgeving. Dit doet ze al sinds 2010 succesvol voor haar eigen zorgonderneming Autimetisme. 

Autimetisme levert zorg aan mensen met autisme en hun omgeving daar waar autisme om aandacht vraagt. 

De begeleiding is gericht op alle levensgebieden waarin gewerkt wordt aan zelfinzicht en het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. 

 • ondersteuning en begeleiding op alle levensgebieden per levensfase
 • inzichtgevende gesprekken aan cliënten, ouders, betrokkenen en gemeenten 
 • in samenspraak met de cliënt hulpmiddelen en aanpassingen aanbrengen in de leefomgeving ter verbetering van de structuur en zelfredzaamheid
 • hulp bij het creeëren van overzich, duidelijkheid en aanbrengen van structuur 
 • aanvraag indicatie en herindicatie verzorgen 
 • helicopterview, bewaak de rode draad
 • coaching voor hulpverleners, leerkrachten, ouders etc. 
 • lezingen ter beeldvorming en praktische hulpmiddelen 
 • samenwerking en netwerk

Voorwaarden

Autimetisme werkt in de regio Eindhoven, Peelregio en De Kempen. 

De aangeboden zorg wordt in de eigen omgeving van de persoon met autisme of betrokkenen gelevert. Er wordt samengewerkt aan de hulpvraag. Ervaring leert dat in de eigen omgeving de beste resultaten worden behaald. 

Autimetisme luistert, vertaalt en ontwikkelt in opdracht en in samenwerking met de cliënt. Hierdoor houdt deze de regie over zijn/haar eigen leven en is betrokken bij de ontwikkelingen. De persoon met autisme staat centraal en er wordt gelijkwaardig gewerkt, waarbij de denkwijze en belevingswereld meegenomen wordt in het begeleidingsproces.

De mogelijkheden en aanpassingen voor de persoon met autisme en hun omgeving worden samen ontwikkelt ter bevordering van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Dit maakt participeren binnen de samenleving mogelijk. 

Autimetisme werkt met mensen met autisme van alle leeftijden van normaal tot hoogbegaafd niveau en hun eigen netwerk. 

Aanmelden

Aanmelden bij Autimetisme

 • telefonisch informeren naar de mogelijkheden 
 • per email aanmelden 
 • per website via contactformulier aanmelden

Werkwijze

 1. aanmelden via telefoon, website of email 
 2. kennismakingsgesprek 
 3. mogelijkheden bespreken 
 4. observeren 
 5. doelen stellen 
 6. evalueren 

Contactgegevens

Autimetisme 

Janine Kusters Autismespecialist 

06 21 699 705 

info@eerstehulpbijautisme.nl

http://www.eerstehulpbijautisme.nl

Kaart