Omschrijving

Apanta is een erkende instelling voor geestelijke gezondheidszorg, met locaties in Veldhoven en Eindhoven. We bieden – vanuit een persoonsgerichte aanpak – individueel maatwerk voor mensen met psychische en psychiatrische klachten. We helpen onze cliënten om klachten effectief aan te pakken. We richten ons naast het verminderen of verhelpen van klachten ook op een betere kwaliteit van leven, nu en in de toekomst.

We zijn optimistisch en vertrouwen op de mogelijkheden en het zelfredzame vermogen van onze cliënten. Wij ondersteunen hun zodat zij zich sterker gaan voelen, op veel gebieden beter functioneren en in de toekomst geen of minder hulp nodig hebben. De missie die ons drijft is om ‘er werkelijk toe te doen voor onze cliënten’. Daarom zetten we ons elke dag in voor zorg van buitengewone kwaliteit. Daarbij werken we nauw samen met andere zorgaanbieders en huisartsen in de regio.

Apanta-ggz heeft afdelingen voor:

  • Kinderen (onder de 16 jaar)
  • Jongeren (16 t/m 23 jaar)
  • Volwassenen (vanaf 24 jaar)

Wanneer welke zorg
Wanneer u lichte of beginnende tot matige psychische klachten heeft en hier actief aan wilt werken, bieden we kortdurende hulp. Wanneer de klachten complexer zijn, kunnen we gespecialiseerde en intensieve zorg bieden.

We zijn hooggespecialiseerd in complexe psychische en psychiatrische problematiek op de volgende gebieden:

  • Angst- en stemmingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Eetstoornissen
  • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD en autismespectrumstoornis
  • Kind- en jeugdpsychiatrie

Uiteraard kunt u ook voor andere hulpvragen bij Apanta terecht. Ons uitgebreide behandelaanbod vindt u op onze website. 

Contactgegevens

De stap om hulp te zoeken is vaak moeilijk. Wanneer u vragen heeft over de zorg die wij u kunnen bieden, neemt u gerust contact op. Apanta staat u graag te woord.

Op onze website kunt u onze contactgegevens vinden: www.apanta-ggz.nl/contact

Kaart

Apanta heeft meerdere locaties, onze hooflocatie is aan de Plank 101, te Veldhoven: