Omschrijving

Wie is Zorgverlening-PGZ en wat kunnen wij u bieden?

Zorgverlening-PGZ (afgekort; PGZ) is een zorginstelling die gespecialiseerde zorgverlening in de regio Limburg en Brabant biedt. Zorgverlening-PGZ is tevens een gespecialiseerde psychiatrische behandelinstelling. Wij bieden zorg en ondersteuning aan (jong) volwassenen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD, angststoornis, gedragsstoornis of overige psychiatrische problematiek. Ons specialisme is het behandelen en begeleiden van mensen met een autisme spectrum stoornis.

Tevens biedt PGZ gespecialiseerde begeleiding en behandeling aan mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) al dan niet in combinatie met een psychiatrische- of gedragsproblematiek.

Ons streven is u zo snel mogelijk te helpen met uw zorgvraag en u hierin persoonlijk en volledig te begeleiden, met ons cliëntbureau voor u als vast aanspreekpunt.

Het team van Zorgverlening-PGZ bestaat uit professioneel geschoolde pedagogische medewerkers, gedragsdeskundigen, therapeuten, GZ-psychologen en een psychiater.

Onze medewerkers hebben zich door scholing en ervaring gespecialiseerd in een zorggebied en werken met veel enthousiasme en inzet. Er worden hoge eisen gesteld aan onze medewerkers en wij begeleiden met begrip, individuele aandacht en inlevingsvermogen.

Contactgegevens

Zorgverlening PGZ Clientburo

Dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 11.30 uur op telefoonnummer 0495-622399 of via e-mail clientburo@zorgverlening-pgz.nl

Website: www.zorgverlening-pgz.nl

Hoofdvestiging Nederweert: Beatrixstraat 31a, 6031 BB Nederweert
Vestiging Boxmeer: Spoorstraat 61-63, 5831 CK Boxmeer
Vestiging Beek: Potgieterstraat 2, 6101 EA Beek
 

Postadres: Postbus 2702, 6030 AA Nederweert

Kaart

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2495.382544578434!2d5.7593732!3d51.285683899999995!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c7322bde6b416b%3A0x4069b51f55d7fb11!2sBeatrixstraat+31A%2C+6031+BB+Nederweert!5e0!3m2!1snl!2snl!4v1421316176260</a>" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0">