Disclaimer

WegwijzerGemert-Bakel wordt gevuld en bijgehouden door een grote groep informatieleveranciers. Dit zijn lokale professionals en vrijwilligers, ondersteund door een professionele redactie. Ondanks de moeite, zorg en aandacht van al deze mensen is het mogelijk dat de inhoud niet volledig en/of niet juist is. Wij doen ons best dit zoveel mogelijk te voorkomen. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bestemd als algemene informatie. Wij kunnen geen garanties geven ten aanzien van de deugdelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. WegwijzerGemertBakel is niet verantwoordelijk voor organisaties, personen, bestanden of webpagina’s van derden waarnaar u wordt doorgestuurd. Het verwijzen is geen advies, en ook geen kwaliteitsoordeel. Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend en WegwijzerGemert-Bakel, noch de informatieleveranciers aanvaarden aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of verouderde informatie.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Er worden van u dan ook géén persoonsgegevens verwerkt rondom het gebruik van deze site. Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze site, maar uw naam en andere persoonlijke informatie hoeven wij alléén te weten als u zelf contact met ons opneemt. Informatie over bezoeken aan deze site worden slechts gebruikt voor de ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e- mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Om inzicht te krijgen in het gebruik van deze website maken wij gebruik van Google Analytics, waarbij statistische gegevens worden bijgehouden op basis van een cookie. Om uw privacy te garanderen hebben wij hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Daarnaast worden de laatste cijfers van IP-adressen gemaskeerd; delen wij de verzamelde gegevens niet met Google of andere partijen, en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Copyright

Wij behouden ons het auteursrecht voor de via de internetsite verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van ons openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van WegwijzerGemert-Bakel.